OBCHODNÍ SMLOUVY

Nájemní smlouva na movitou věc

Vzor nájemní smlouvy na movitou věc si můžete zdarma stáhnout zde: Nájemní smlouva na movitou věc.doc (23 kB) nebo si vzor smlouvy překopírujte       Nájemní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník...

Kupní smlouva dle § 409 a násl. zák. č.513/1997 Sb., obchodní zákoník

Vzor kupní smlouvy na zboží si můžete zdarma stáhnout zde: Kupní smlouva na prodej zboží.doc (29 kB) nebo si vzor smlouvy překopírujte     KUPNÍ SMLOUVA   uzavřená dle ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodního zákoníku mezi společností...

SMLOUVA O DÍLO

Vzor smlouvy o dílo si můžete zdarma stáhnout zde: Smlouva o dílo.doc (49 kB) nebo si vzor smlouvy překopírujte   SMLOUVA O DÍLO č. ……. dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění       1. ……………………………………., zapsán...