PŮJČKY A ÚVĚRY

Uznání závazku se splátkovým kalendářem dle obchodního zákoníku

Vzor uznání závazku se splátkovým kalendářem si můžete zdarma stáhnout zde: Uznání závazku se splátkovým kalendářem.doc (18 kB) nebo si vzor uznání závazku překopírujte     DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A PLNĚNÍ VE SPLÁTKÁCH   Dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli...

Uznání dluhu se splátkovým kalendářem

Vzor uznání dluhu se splátkovým kalendářem si můžete zdarma stáhnout zde: Uznání dluhu se splátkovým kalendářem.doc (17,5 kB) nebo si vzor uznání dluhu překopírujte     DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A PLNĚNÍ VE SPLÁTKÁCH   Dne, měsíce a roku níže uvedeného...

Smlouva o půjčce

Vzor smlouvy o půjčce si můžete zdarma stáhnout zde: SMLOUVA_O_PUJCCE.doc (22,5 kB) nebo si vzor smlouvy překopírujte      Smlouva o půjčce   uzavřená podle §657 a násl. občanského zákoníku v účinném znění   Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní...

Směnka vlastní

Vzor směnky vlastní si můžete zdarma stáhnout zde: SMENKA_VLASTNI.doc (16,5 kB) nebo si vzor směnky vlastní překopírujte SMĚNKA     …………………………. Měna:………………….. Částka: ………………… Místo a datum vystavení (měsíc slovy)    Za tuto směnku zaplatím ...